vuonho

“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”

vuonho

Tin mừng Chúa nhật XXV thường niên A

Mt 20, 1-16a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông.

Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng”. Họ liền đi.

Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.

Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: “Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?” Họ thưa rằng: “Vì không có ai thuê chúng tôi”. Ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta”. Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: “Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết.”

Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng.

Đang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: “Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao”? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: “Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?” Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”.

Suy niệm

Trong cuốn sách: “ Năm chiếc bánh và hai con cá”, người tôi tớ Chúa là Đức cố HY FX. Nguyễn Văn Thuận khi viết về tình thương của Thiên Chúa, ngài đã nêu lên 10” khuyết điểm’ của TC, trong đó có một khuyết điểm nói về việc “TC không biết làm toán”: Một con chiên mà hơn 99, hẳn Chúa Giêsu không biết làm toán! = hôm nay, Chúa Giêsu khi trình bày dụ ngôn Ông Chủ Vườn nho cũng cho chúng ta thấy cách suy nghĩ và đối xử lạ lùng của Chúa, vì “Thiên Chúa tính toán bằng tình thương và đo lường bằng sự độ lượng“.

Như vậy, điểm thứ nhất ta cùng chia sẻ với nhau về tình thương của Chúa được kín múc từ Lời Chúa nói với ta trong bài đọc I, trích sách tiên tri Isaia, có 4 câu, 4 câu này đều chí lý và cần thiết, đáng thuộc lòng, xin trích dẫn 2 câu đó là: “Hãy tìm kiếm Chúa lúc còn tìm kiếm được, hãy kêu cầu Ngài lúc Chúa còn ở gần bên ta…” (c 6). Điều này có nghĩa là mỗi người chúng ta như một người làm vườn nho cho Chúa hãy biết tận dụng mọi hoàn cảnh, mọi thời giờ, mọi tài năng va sức lực để dâng hiến cho TC bởi vì cơ hội Thiên Chúa ban cho chúng ta không nhiều, cũng không ít, tùy sự đón nhận và lòng chân thành đáp trả của chúng ta. Mỗi người cũng chỉ nhận “một đồng” mà thôi.

Điểm thứ hai, ta cùng nhận ra tình thương của Chúa qua chứng tá của thánh Phao lô trong bài đọc II: Thánh nhân đã nhận được sự bao dung của TC qua biến cố ngã ngựa, để rồi thánh nhân qua cuộc gặp gỡ với Chúa Giê su đã làm thay đổi cuộc sống của ngài, ngài được biến đổi trở thành con người mới đến nỗi ngài xác tín: “Đối với tôi sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi”, điều đó có nghĩa là đối với thánh Phaolô, cả cuộc đời ngài đã được dâng hiến cho Chúa. Nếu Chúa cho sống ngày nào thì ngài sẽ dùng mọi ân ban để làm chứng tá cho Đức Ki tô, còn nếu Chúa cho chết thì cuộc đời ngài cũng thuộc về Đức Ki tô và còn niềm vui nào hơn là được trở với với Chúa Ki tô là lý tưởng sống của Ngài: Tôi sống không phải là tôi sống mà chính Chúa Ki tô sống trong tôi.

Từ đó chúng ta chia sẻ với nhau điểm thứ ba qua bài Tin mừng để từ cảm nghiệm của Thánh Phao lô, ta thấy và hiểu Lời của Chúa, việc Chúa trả công cho người đi làm sớm cũng như đi làm muộn bằng một đồng, cho chúng ta thấy sự công bằng của Thiên Chúa khác với sự toan tính của phàm nhân. Tình thương của Thiên Chúa thì đủ cho mỗi một con người chúng ta. Thiên Chúa không mắc nợ ai.

Vậy, mỗi người chúng ta hãy biết nhận ra tình thương của Thiên Chúa và đừng bao giờ giam hãm Thiên Chúa cho toan tính cá nhân và theo cái nhìn thiển cận của của mình, bởi vì như Lời Chúa nói: ““ … Tư tưởng của Ta không phải đường lối của phàm nhân. Đường lối của Chúa không phải đạo lộ của các ngươi. Vì trời cao hơn đất thế nào, thì tư tưởng của Ta cũng vượt trên tư tưởng của các ngươi như vậy” ( Is 55, 8-9).

Vâng, mỗi người chúng ta hôm nay hãy biết mở rộng lòng mình để đón nhận tình thương của Chúa trong mỗi phút giây, biết mở to hơn đôi mắt tâm hồn để ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình mà có cái nhìn đầy lòng thương xót và bao dung của Thiên Chúa đối với anh chi em xung quanh.

 Flor McCarthy đã chứng kiến một cảnh tượng tương tự với dụ ngôn trong bài Tin mừng hôm nay và cho biết ông đã thay đổi cách suy nghĩ ra sao sau khi chứng kiến nó : có lần ông đến Cape Town nước Nam Phi. Đó là một buổi sáng mùa hè. Ông thấy một đám đông đứng ngoài đường không làm gì cả. Ban đầu ông nghĩ rằng đó là những kẻ lười biếng, đang khi những người khác lo làm ăn thì những người này đứng đó chẳng làm gì cả. Đến trưa ông vẫn còn thấy đám người ấy vẫn đứng đó, mồ hôi đã nhễ nhại ướt đẫm lưng áo. Hỏi kỹ thì mới biết họ là những người thất nghiệp. Họ đứng chờ ngoài nắng, hy vọng có ai đến thuê họ đi làm chăng. Mãi tới chiều ông vẫn thấy đám người đó. Và khi hết ngày, họ lủi thủi ra về, trông rất tội nghiệp. Hôm đó McCarthy rất hối hận vì đã vội kết án những con người tội nghiệp ấy. Và ông đã soạn một lời cầu nguyện như sau :

Lạy Chúa, tư tưởng chúng con rất nông cạn, đường lối chúng con rất hẹp hòi, bởi vì trí óc chúng con nghèo nàn và con tim chúng con chật chội. Xin Chúa mở rộng trí óc và con tim chúng con để chúng con suy nghĩ giống Chúa hơn, và hành động giống Chúa hơn. Xin giúp chúng con đừng bực bội vì lòng tốt của Chúa đối với người khác. Xin giúp chúng con đừng cho rằng chúng con đáng được Chúa thưởng công. Xin giúp chúng con ý thức rằng chúng con cần đến lòng thương xót hơn là đức công bình của Chúa. Amen.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *