bienhinh

Hãy nghe Lời Người

bienhinh

Tin mừng thứ Năm sau Chúa nhật XVIII thường niên

Mt 17, 1-9

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây ông Môsê và Êlia hiện ra và đàm đạo với Người.

Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu.

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”.

Suy niệm

Hôm nay, khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp thần tính của Chúa Giê-su, Simon Phêrô đã ngay lập tức diễn tả niềm hạnh phúc của mình: thật là tốt khi ở đây. Quả vậy, chúng ta luôn thật là hạnh phúc khi ở với Chúa Giê-su: không có nguồn bình an và hạnh phúc nào lớn hơn. Nhưng…chúng ta hãy chú ý tới điều mà Chúa Cha phán từ trời cho các môn đệ: đây là Con Ta yêu dấu, Hãy nghe Lời Người.

Hôm nay và mọi ngày chúng ta có thể nghe Chúa Giê-su. Bạn hãy đến trước Nhà Tạm, giữ thinh lặng, quỳ gối xuống và bạn sẽ nghe được Người.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *