"Hát là cầu nguyện 
hai lần"

- Thánh Augustino -

Feature Media

Ca Đoàn Cecilia 

Đoàn trưởng: Giuse Nguyễn Tiến Đức
Ca trưởng: Giuse Trịnh Đức Nguyên

Thư ký và Thủ quỹ: Maria Nguyễn Hằng Nga

Ủy viên: Giuse Đỗ Mạnh Thắng - Anna Nguyễn Thị Lành

Lịch phục vụ: hát lễ 7h00 sáng Chúa nhật và 18h30 thứ Tư hàng tuần

Feature Media

Ca Đoàn Gregorio 

Đoàn trưởng: Phêrô Vũ Ngọc Chinh

Ca trưởng: Nữ tu Lucia Hoàng Thị Mai. C.S.P

Thư ký: Maria Nguyễn Thị Hạnh; Thủ quỹ: Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Dung

Lịch phục vụ: hát lễ 18h00 Chúa nhật và 18h30 thứ Năm hàng tuần

Feature Media

Ca Đoàn Gioan 

Đoàn trưởng: Têrêsa Đỗ Quý Linh
Ca trưởng: Giuse Phạm Quang Hiếu
Thư ký và Thủ quỹ: Matta Trịnh Thị Sơn
Lịch phục vụ: hát lễ lúc 18h00 thứ Bẩy hàng tuần

Feature Media

Ca Đoàn Tử Đạo

Đoàn trưởng: Têrêsa Nguyễn Thị Hồi - Giuse Vũ Đức Kiên
Ca trưởng:  Maria Kiều Thu Hương                 
Thư ký: Maria Nguyễn Kim Yến
Thủ quỹ: Maria Đặng Thị Thúy
Lịch phục vụ: hát lễ 9h00 sáng Chúa nhật và 18h30 thứ Sáu hàng tuần