CA ĐOÀN GRÊGÔRIÔ

Your image

Tôn chỉ: Dùng lời ca tiếng hát để tôn vinh danh Chúa và giúp cộng đoàn tham dự Thánh lễ sốt sắng hơn

 

Giờ phục vụ: 7h00 sáng Chúa nhật - 18h30 thứ Năm hàng tuần

 

Giờ Tập Hát: Tối Chúa nhật và thứ Năm hàng tuần

 

Feature Media

          Giới thiệu Ca Đoàn

Ca đoàn Gregorio là một trong bốn ca đoàn của Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội được thành lập từ thập niên 80, dưới thời Cha Gioan Đỗ Tông làm chính xứ. Ca đoàn thời đó gọi là Ca đoàn I, phục vụ thánh lễ 18h00 các Chúa nhật và các đại lễ trong Năm Phụng vụ. Hiện nay, ca đoàn mang tên Grêgôriô, với khoảng 35 ca viên, tiếp tục phục vụ các thánh lễ chúa nhật lúc 18h00 hàng tuần, và các thánh lễ 18h30 tối thứ Năm hàng tuần. Ngoài ra, cùng với các ca đoàn khác trong giáo xứ, ca đoàn Grêgôriô còn phục vụ các ngày đại lễ trong Năm phụng vụ. Tổ chức hiện nay của ca đoàn là: 
- Ca trưởng:  Nữ tu Lucia Hoàng Thị Mai, C.S.P                                         - Đoàn trưởng: Phêrô Vũ Ngọc Chinh                                                - Thư ký: Maria Nguyễn Thị Hạnh                                                      - Thủ quỹ: Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Dung