Sample title

 GIỚI THIỆU HỘI CARITAS

"Ngày hôm nay tôi rất vui mừng trao giấy chứng nhận cho anh chị em để trở thành hội viên Caritas. Tôi chúc mừng với Cha xứ vì giáo xứ Chính Tòa đã có 210 thành viên chia sẻ tinh thần bác ái. Chúng ta tin rằng, giáo xứ này được chúc phúc, và người nghèo khó, đau khổ được giúp đỡ. Như vậy, giáo xứ chúng ta giống như cộng đoàn tiên khởi, vì trong cộng đoàn không có ai thiếu thốn, vì mọi người cùng chia sẻ. Xin Chúa chúc phúc và chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, khi chúng ta được trở nên công cụ trao ban bình an cho người nghèo khó, những người cô đơn bị gạt ra bên lề xã hội.”
Đó là lời Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội đã ngỏ với cộng đoàn trong Thánh lễ thành lập Hội Caritas và trao giấy chứng nhận Hội viên tại giáo xứ Chính Tòa, Tổng Giáo phận Hà Nội. Cùng đồng tế với Ngài có Cha Bruno Phạm Bá Quế, Giám đốc Caritas Hà Nội, Cha An-tôn Nguyễn Văn Thắng, Chính xứ Chính Tòa và quý Cha đang phục vụ trong Tòa Tổng Giám mục và Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Nói về các hoạt động bác ái, đã từ lâu giáo xứ Chính Tòa luôn đi đầu trong việc hỗ trợ cho các hoạt động chung của văn phòng Caritas Hà Nội. Cho đến hôm nay, với sự cổ võ và lòng nhiệt tình của Cha chính xứ An-tôn cũng như bà con giáo dân, hội Caritas giáo xứ Chính Tòa đã được thành lập với 210 thành viên, trong khung cảnh một Thánh lễ thật trang trọng và sốt sáng được cử hành vào hồi 18g15, thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017 tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Các hội viên đã được Đức Hồng Y Phê-rô và Cha Giám đốc Bruno trao giấy chứng nhận để trở thành thành viên chính thức của Caritas Việt Nam.

BAN ĐIỀU HÀNH HỘI CARITAS: 
Trưởng hội: Phêrô Đỗ Minh
Hội phó: Phêrô Vũ Ngọc Chinh    
Thư ký: Têrêsa  Vũ Mai Anh                                                                                  
Thủ quỹ: Maria Đoàn Thị Hòa
                                                                                       

 


 

Thursday, 23 April 2020 00:35

Ngày 05/9/2018 lễ thánh Tê-rê-xa Can-cut-ta, Hội Caritas giáo xứ Chính Tòa Hà Nội đã long trọng mừng lễ thánh quan thày của hội. Thánh lễ được cử hành lúc 18h30 tại nhà thờ Chính tòa. Trước...

Thursday, 23 April 2020 00:29

“Ngày hôm nay tôi rất vui mừng trao giấy chứng nhận cho anh chị em để trở thành hội viên Caritas. Tôi chúc mừng với Cha xứ vì giáo xứ Chính Tòa đã có 210 thành viên chia sẻ tinh thần bác ái. Chúng...