Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế

 Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế được hình thành dựa trên linh đạo của Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Hiện nay Hiệp hội đã có 22 nhóm nằm rải rắc khắp Tổng Giáo phận với 936 thành viên chính thức. Tại giáo xứ Chính Toà Hà Nội ...

Your image

Tôn Chỉ

....

Mục Đích

...

Hoạt Động

...

Những sinh hoạt của Hiệp Hội