HỘI BÀ THÁNH ĐÊ

Giáo Xứ Chính Tòa Hà Nội

Sample title

          Thành lập: 1997  

Mục đích: Tự thánh hóa bản thân

                Hoạt động: Tông đồ bác ái 

Hội Bà Thánh Đê

Sample title

Hội Bà Thánh Đê (Anê Lê Thị Thành) của Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội được cha Gioan Đỗ Tông, nguyên Chính xứ Chính Tòa, thành lập năm 1997, với các thành viên là các chị em phụ nữ trung niên trong Giáo xứ. 
1. Mục đích và tôn chỉ 
Mục đích của việc thành lập Hội Bà Thánh Đê là để các thành viên tự thánh hóa bản thân và tham gia vào các công việc tông đồ giáo dân, cụ thể là làm việc bác ái trong Giáo xứ.
2. Tổ chức 
Từ con số 25 chị tham gia hội từ ngày đầu thành lập, hiện nay Hội Bà Thánh Đê đã có con số thành viên lên tới 35 chị. Cờ hội in màu ngũ sắc, tượng trưng cho dân tộc Việt nam, ở giữa có thêu hình bà Thánh Anê Lê Thị Thành, là Thánh nữ Tử đạo duy nhất của Giáo Hội Việt Nam. Các Thành Viên Hội Bà Thánh Đê mặc đồng phục áo dài màu đỏ, biểu tượng máu các Thánh Tử Đạo đã đổ ra trên cánh đồng truyền giáo tại Việt Nam. 
Ban điều hành hiện nay: 
- Hội trưởng: bà Têrêsa Nguyễn Thị Hồi 
- Hội phó: bà Maria Nguyễn Kim Yến 
- Thủ quỹ: bà Anna Đặng Bích Toàn 

3. Hoạt động 
Hiện nay hoạt động của Hội Bà Thánh Đê tại Giáo xứ Chính Tòa bao gồm: 
- Phục vụ Thánh lễ thứ Sáu hàng tuần và chầu Thánh Thể vào thứ Sáu đầu tháng 
- Phụ trách vệ sinh và trang trí quảng trường Đức Mẹ Hòa Bình, hai bàn thờ Trái Tim Chúa Giê-su và Đức Mẹ trong Nhà thờ 
- Thăm hỏi các người già cả yếu đau trong Giáo xứ, làm việc bác ái giúp đỡ người nghèo