giahinh

Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình

giahinh

Tin mừng thứ Tư sau Chúa nhật XXI thường niên

Mt 23, 27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác.

Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: “Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri”. Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi”.

Suy niệm

Hôm nay Chúa Giê-su lại lên án những Pharisêu và Biệt phái về một thói tật rất hiện thực: sự giả hình theo hình thức: bề ngoài, hình ảnh và ảo ảnh. Có vẻ như quan trọng là hình thức hơn là làm điều tốt.

Chúa Giê-su thì ngược lại: Ngài đã làm điều tốt mặc dù kém ấn tượng bề ngoài. Ngài không thực hành theo “mốt”.

Giáo xứ Chính Tòa

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *