muoi

Là muối và là ánh sáng

muoi

Tin mừng thứ Ba tuần X thường niên

Mt 5, 13-16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.

Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.

Suy niệm

Chúa Giê-su trong bài Tin mừng hôm nay không chỉ nói với các Tông đồ mà với tất cả mọi người rằng, họ là muối cho đời. Muối từ các triền đá có nhiều cát vì thế nó được bảo quản trong các bao tải, hay được đặt trong các nồi lớn. Nếu muối không mặn mà thì nó chẳng để dùng làm gì. Nó sẽ bị vứt ra ngoài cho người ta chà đạp. Là con cái Chúa, chúng ta phải chuyển tải hương vị của hạnh phúc đời sống và ánh sáng của con đường dẫn tới niềm vui vĩnh cửu.

Điều đó là thế nào? Đó là khi ta biết tặng ban tình bạn, khi sống dễ thương, nụ cười trên môi, sẵn sàng giúp đỡ người khác và rao giảng mọi điều tốt lành….Lạy Chúa, xin hãy làm cho các tín hữu Chúa luôn là muối mặn mang lại hương vị cho đời và bảo quản đời sống cho khỏi hư hoại.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *