Lịch phụng vụ trong tuần từ 12 đến 19 tháng 9 năm 2021

12  06   X  CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.

Xứ Tầm Khê (Chằm Hạ), Cổ Nhuế, Vỉ Nhuế, Gò Mu, Trung Kỳ, họ Tiêu Viên và họ Vạn Tiên chầu Mình Thánh.   

13  07  Tr  Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

14   08  Đ  Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên.

SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính.

15  09  Tr  Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên.

Đức Mẹ sầu bi, lễ nhớ.

16  10  Đ  Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh Co-nê-li-ô, Giáo hoàng, và thánh Sip-ri-a-nô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

17  11  X  Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên.

18  12  X  Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên.

19  13  X  CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Lan Mát, Trình Xá, Vạn Điểm, họ Thành Lập, họ Mai Động, và họ Vạn Thắng chầu Mình Thánh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *