Lịch phụng vụ trong tuần từ 20 đến 27 tháng 6 năm 2021

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

Từ 20 đến 27 tháng 6 năm 2021

20  11  X  CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Từ Châu, Đồng Bào, Đồng Gội và họ Kim Tân chầu Mình Thánh. 

21  12  Tr  Thứ Hai Tuần XII Thường Niên.

Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, lễ nhớ.

22  13  X  Thứ Ba Tuần XII Thường Niên.

23  14  X  Thứ Tư Tuần XII Thường Niên.

(Tr) Chiều: Vọng Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Bao-ti-xi-ta, lễ trọng.

24  15  Tr  Thứ Năm Tuần XII Thường Niên.

SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA, lễ trọng. 

25  16  X  Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên.

26  17  X  Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên.

27  18  X  CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Xứ Nam Xá, Bút Sơn, họ Linh Nội và họ Sơn Tượng chầu Mình Thánh.

Rao hôn phối

Rao cho cộng đoàn được biết, có:

Anh Giuse Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 31/01/1992, con ông Nguyễn Cát Khước và bà Têrêsa Nguyễn Thị Hoa, hiện ở số 1, phố 356, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, thuộc Giáo xứ Giảng Võ; xin được kết hôn với chị Têrêsa Nguyễn Lê Thảo Linh, sinh ngày 30/09/1998, con ông An-tôn Nguyễn Mạnh Cường và bà Anna Lê Thị Thu, hiện ở số 15, ngõ 1, phố Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, thuộc Giáo xứ Chính Tòa.

Ai biết đôi hôn nhân này có ngăn trở gì, xin trình báo cho Cha xứ.

Giáo xứ  Chính Tòa ngày 12/06/2021

Linh mục ấn ký

An-tôn Nguyễn Văn Thắng

Chính xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *