Lịch phụng vụ trong tuần từ 8 đến 15 tháng 8 năm 2021

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

Từ 8 đến 15 tháng 8 năm 2021

08  01/7  X  CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.

Xứ Phú Ốc, Kim Bảng, họ Bắc Sơn, họ Đầm Mơ và họ Văn Phái chầu Mình Thánh.

09  02  X  Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên.

  • 18h30: Thánh lễ giỗ lần thứ 17 cầu nguyện cho Cha Gioan Đỗ Tông, nguyên chính xứ Chính Tòa

10  03  Đ  Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên.

THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, lễ kính.

Hôm nay lễ quan thày Đức Cha Lôrenxô Chu Văn Minh, nguyên Giám mục phụ tá, chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài.

11  04  Tr  Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên.

Thánh Cờ-la-ra, Trinh nữ, lễ nhớ.

  • 18h30: Thánh lễ mừng quan thấy Hội Phan Sinh tại thế Giáo xứ Chính Tòa

12  05  X  Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên.

  • 18h30: Thánh lễ trực tuyến mừng lễ quan thầy quý Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ trong Tổng Giáo phận Hà Nội, do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự.

13  06  X  Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên.

14  07  Đ  Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên.

Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê [Maximilian Kolbe], Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ. 

(Tr) Chiều: Lễ Vọng RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng.

  • 18h00: Thánh lễ Vọng kính Đức Mẹ Linh hồn và Xác lên trời.

15  08  Tr  CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.

RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Cát Lại, Nam Định, Hướng Nghĩa (Mường Cắt), họ Ngọc Động và họ Tri Thủy chầu Mình Thánh.

  • Tại Nhà thờ Chính tòa có các Thánh lễ trực tuyến mừng kính Đức Mẹ Linh hồn và Xác lên trời vào các giờ sau: 7h00, 10h00, 18h00 và 20h00. Thánh lễ đại triều lúc 10h00 do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *