Emmaus2

Lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên sao

Emmaus2

Hôm nay, Tin mừng tiếp tục soi sáng cho chúng ta thấy Chúa Giê-su là Đấng hằng sống và luôn là trung tâm để nhờ đó mà các cộng đoàn môn đệ được thành lập. Chiều kích giáo hội ở đây, được thể hiện qua những cuộc gặp gỡ cộng đoàn, những trao đổi huynh đệ trong cùng một niềm tin, trong những lắng nghe và chia sẻ Lời Chúa, và trong những hành động biểu lộ tình yêu thương huynh đệ, để phục vụ tha nhân…Tất cả những điều đó cho thấy các môn đệ, các người tin đã diễn tả sự gặp gỡ của họ với Đức Giê-su Ki-tô phục sinh.

Hai môn đệ trên đường Emmaus bị đè nặng bởi những suy nghĩ buồn chán, không thể nghĩ rằng vị lữ khách xa lạ thực ra là Người Thầy của họ đã sống lại. Tuy nhiên, lòng họ đã bừng cháy lên khi được nghe và được giải thích Kinh Thánh. Ánh sáng của Lời Chúa đã cất đi khỏi lòng họ sự đè nặng và mắt họ đã mở ra để nhận ra Người.

Hình trình trên đường Emmaus cho chúng ta một chỉ dẫn trên hành trình dài với những nghi nan, lo lắng và đôi khi đầy tràn thất vọng của mỗi chúng ta. Vị lữ khách thần linh luôn luôn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường để giúp cho chúng ta hiểu được chương trình mầu nhiệm của Chúa nếu chúng ta biết suy gẫm Lời Chúa. Nếu là một cuộc gặp gỡ thực sự, ánh sáng của Lời Chúa và sau đó là ánh sáng của Bánh Hằng Sống mà Chúa Ki-tô là hiện thân sẽ làm cho lời hứa “thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” biểu lộ thực sự trong thế giới này và trong chính cuộc đời của mỗi chúng ta.

Vậy mỗi chúng ta hãy nỗ lực loan báo tin mừng phục sinh của Chúa, bởi vì chính Tin mừng này sẽ chiếu soi mọi miền bóng tối trên thế giới, nơi mà mỗi chúng ta ta đang sống. Amen.

 Thứ Tư – Bát nhật Phục sinh 2020

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *