Lựa chọn

Nội dung các bài đọc kinh thánh chúa nhật XXI thường niên hôm nay xoay quanh chủ để về sự chọn lựa. Bài Tin mừng cho thấy Chúa Giê-su khi chứng kiến nhiều môn đệ bỏ đi đã hỏi các tông đồ: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?”. Và trong bài đọc I, Giô-su-ê, vị thủ lãnh dân Do thái trong thời Cựu ước đã đặt câu hỏi cho dân chúng rằng: “Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn”.

Ngày nay trong Giáo Hội, cũng giống như thời đầu của Ki-tô giáo, nhiều người đã rút lui, đã từ chối theo Đức Giê-su. Hàng nghìn người rời bỏ Giáo Hội và cộng đoàn ki-tô giáo bởi vì theo họ,  Thiên Chúa quá đòi hỏi mà họ thì có nhiều điều quan trọng hơn phải làm cho cuộc sống thường ngày của họ.

Từ thời này qua thời khác, chúng ta có thể suy nghĩ về những sự chối bỏ đức tin và tự hỏi về chính sự trung thành của bản thân mình. Và kính thưa…thực tế là ta không thể ở lại trong sự trung thành nếu ta không sống trong tình yêu của Chúa.

Bài đọc I cho thấy sau khi đã cùng toàn dân Do thái hoàn toàn chinh phục Đất Hứa và chia phần cho các chi tộc, Giôsuê thấy mình đã già đã cảm thấy rằng cái chết đang gần kề.  Và vị thủ lãnh trong dân tộc Do thái này không muốn dân nhớ về ông nhờ vào những chiến công hiển hách mà ông đã lập được cho bằng muốn mọi người nhớ về sự trung thành của ông đối với Thiên Chúa. Ông đã nhóm họp dân chúng lại ở Sichem, trung tâm tôn giáo của Israel và đặt câu hỏi cho họ: “Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn…” và ông khẳng định: “Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa”. Và theo gương ông, dân đã tuyên xưng niềm tin và sự trung thành vào Thiên Chúa khi nhắc lại tất cả những gì Ngài đã làm cho họ.

Thật là quan trọng khi chúng ta nhớ lại những gì mà Chúa đã làm cho đời sống của chúng ta: như sức khỏe, gia đình, nghề nghiệp, con cái, bạn hữu…. Tại vùng Quebec, một thành phố của Canada, người ta thấy trên biển số của các phương tiên giao thông đều ghi câu: “Je me souviens – tôi ghi nhớ”, có nghĩa là “ đừng quên nguồn gốc của mình”; câu này có ý nhắc nhớ mọi người Quebec nhớ về nguồn gốc của dân tộc họ. Truyền thống này gợi cho chúng ta câu hỏi còn quan trọng hơn, đó là tôi có luôn nhớ tôi là người công giáo là người con của Chúa hay không?

Như một danh nhân Do thái đã nói về truyền thống của người Do thái rằng: “chúng tôi không phải là một dân tộc được chọn, nhưng là một dân tộc chọn lựa”. Câu nói chơi chữ này cho thấy một sự lựa chọn căn bản rất là quan trọng cho cuộc sống của chúng ta và nó có ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Quyết định của Giô-su-ê đã đóng một vai trò quan trọng cho việc lựa chọn của dân để cùng với ông họ tuyện xưng: “Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại”. Và sự lựa chọn của Phê-rô “Lạy Thầy, bỏ thầy chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”, đã ảnh hưởng đến sự chọn lựa của các anh em khác là quyết tâm trung thành với Đức Ki-tô. Vậy quyết định của chúng ta cũng thế, sẽ luôn có ảnh hưởng tới mọi người trong gia đình và mọi người xung quanh.

Một sự chọn lựa căn bản cũng là một sự lựa chọn để Chúa hoạt động trong cuộc đời mình, sự chọn lựa này phải được lặp đi lặp lại bằng chính những hành động cụ thể trong tình yêu, bác ái và sẻ chia cho người khác. Những người yêu nhau không chỉ chọn nhau trong ngày thành hôn mà thôi, nhưng sự chọn lựa này phải được làm đi làm lại hàng nghìn lần qua những năm tháng sống đời gia đình, trong lúc hạnh phúc cũng như trong những lúc thử thách và khó khăn.

Cuối bài Tin mừng hôm nay, Phê-rô đã tặng cho chúng ta một lời tuyên xưng tuyệt vời nhất: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. Quả là một lời đáp trả khiêm nhường nhưng đầy ý nghĩa.

Với chúng ta hôm nay, cũng như thời Đức Giê-su và thời của Giô-su-ê, một số đông ki-tô hữu đã chối bỏ niềm tin tôn giáo để theo các thần khác và tôn thờ các ngẫu tượng: có thể là tiền bạc, danh vọng, nghề nghiệp, của cải vật chất…Và họ đã thấy gì mới nơi những ngẫu tượng này, là điểm đến của hạnh phúc đích thật hay còn khát khao và không thể lấp đầy các khoảng trống trong cuộc đời họ?

Hôm nay Đức Giê-su cũng đang hỏi tôi và anh chị em: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Vâng, sự trung tín nơi Chúa chỉ có thể được nếu mỗi chúng ta luôn biết yêu mến và tin tưởng tuyên xưng niềm tin vào Đức Giê-su: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. Amen.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *