betho

Mạc khải cho kẻ bé mọn

betho

Tin mừng thứ Tư sau Chúa nhật XV thường niên

Mt 11, 25-27

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho”.

Suy niệm

Hôm nay Chúa Giê-su chuyển tới chúng ta một bí quyết: Nếu bạn muốn có đức tin, hãy làm cho mình nên bé nhỏ. Để tin vào Chúa, điều đầu tiên phải làm đó là đặt mình đúng chỗ: tôi là ai? Chỉ mình Thiên Chúa là Thiên Chúa. Và tôi biết là tôi có giới hạn. Có thể chúng ta thông minh như cũng rất giới hạn. Khi con người không tin vào Thiên Chúa, con người tự tạo một ‘chúa” hay tự cho mình là “chúa”.

Đức Giê-su là Thiên Chúa trở nên bé nhỏ. Bạn có làm cho mình trở nên bé nhỏ trước Ngài không? Có thật lô-gic khi tôi nhận mình là nhỏ bé và tuyên xưng sự vĩ đại của Thiên Chúa hay không?

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *