Maria, Mẹ của khổ đau và hy vọng

Kính chào Mẹ Maria, Mẹ của mọi ước mơ hạnh phúc chúng con.

Mẹ là trái đất xin vâng cho sự sống.

Mẹ là nhân loại ưng thuận với Thiên Chúa.

Mẹ là hoa trái của những lời hứa khi xưa

Và là tương lai của hiện tại nơi chúng con.

Mẹ là niềm tin đón nhận điều không hẹn trước,

Mẹ là niềm tin đón nhận điều không thấy.

 

Kính chào Mẹ Maria,

Mẹ của tất cả những kiếm tìm Thiên Chúa.

Từ Đền Thờ Mẹ đã lạc mất con,

Nơi đồi Calvê Con mẹ đã bị treo lên,

Đường của Con làm Mẹ đau đớn.

Mẹ là mỗi chúng con đang tìm kiếm Giê-su,

Mà không hiểu đời sống và lời của Ngài.

Mẹ là Mẹ của những đêm tối đức tin,

Mẹ gìn giữ tất cả những sự việc trong trái tim Mẹ,

Mẹ suy đi nghĩ lại mọi nỗi niềm làm chúng con trăn trở,

Và Mẹ làm cho chúng con tin vào tương lai của Thiên Chúa.

 

Kính chào Mẹ Maria,

Mẹ của tất cả những khổ đau của chúng con.

Mẹ là người nữ đứng dưới chân con Mẹ trên thập giá,

Mẹ là Mẹ của tất cả những ai đang khóc vì dịch bệnh, những trẻ thơ bị giết hại và những ai đang chịu cảnh lầm than.

 

Kính chào Mẹ Maria,

Mẹ của ngày lễ Ngũ Tuần.

Cùng với các Tông đồ, Mẹ là Giáo Hội cầu nguyện,

và đón nhận những món quà của Chúa Thánh Linh.

 

Kính chào Mẹ Maria,

Mẹ của mọi nỗi niềm hy vọng.

Mẹ là ánh sao chiếu sáng của một dân đang hành hương về với Chúa.

Mẹ là lời loan tin của nhân loại đang biến hình,

Mẹ là thành toàn của công trình sáng tạo

Mà Thiên Chúa đã thực hiện cho sự vĩnh cửu của Ngài. Amen.

Thứ Bẩy Tuần Thánh 2020

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *