Mến Chúa yêu người

Trong cuốn tự thuật của thánh nữ Têrêsa, thánh nhân ghi lại cảm nhận của mình như sau: Tình Thương Bác Ái là chìa khóa của ơn gọi tôi”. Nhờ đó mà Thánh Têrêsa đã trở nên vị thánh tiến sỹ của Tình yêu.

Vâng, cuộc đời nên thánh của thánh Têrêsa được dệt bằng con đường thơ ấu không có gì khác ngoài việc thực thi điều mà Chúa Giê-su tóm kết trong bài Tin mừng hôm nay khi một người thông luật hỏi: « Thưa thầy,  điều răn nào là điều răn trọng nhất » và ngài đã không ngần ngại trả lời : « Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của người hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình ».

Tại sao nhà thông luật lại hỏi Chúa như thế, Thưa vì trong luật Do thái có tất cả 613 điều luật khác nhau, trong đó có 365 điều luật cấm và 248 luật phải giữ. Trong một rừng luật như thế, đâu là điều cốt yếu phải giữ ?  Chúa Giêsu đã chọn lọc ra hai điều luật quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người và liên kết hai điều đó lại: mến Chúa thì phải yêu người, yêu người thì phải mến Chúa. Cả hai điều ấy có thể tóm lại thành một điều duy nhất là yêu thương. Yêu thương là cốt lõi của tất cả mọi khoản luật khác.

Khi tóm kết mọi khoản luật bằng luật tình yêu, Chúa Giêsu không chỉ giảng dạy mà đã làm chứng điều mình dạy bằng cả cuộc sống và cái chết của mình. Và không chỉ là thánh Têrêsa hay tất cả các vị thánh đã học theo gương Chúa mà sống điều cốt lõi của ơn gọi làm con Chúa là Yêu Thương, mà còn là lời mời gọi cho tất cả những ai tin theo Ngài trong mọi thời đại.

Khi xác tín được điều cốt lõi của ơn gọi làm con Chúa là yêu thương, chúng ta hôm nay phải thực hiện giới luật mến Chúa và yêu người như thế nào ?

Trước hết , nếu yêu mến Chúa hết lòng hết linh hồn hết trí khôn, thì khi tuân giữ mọi giới luật giúp ta bày tỏ tình yêu này với Thiên Chúa.  Quả vậy ta có thể nói ngược lại rằng nếu đã yêu mến Chúa thì đương nhiên phải chu toàn lề luật mà Chúa dạy. Chính Chúa Giêsu đã nói : «  Ai yêu mến Thầy thì hãy tuân giữ lời Thầy ».

Yêu thương là chu toàn lề luật, lề luật của Chúa đòi buộc ta phải yêu thương tha nhân như chính mình. Để có thể yêu tha nhân như chính bản thân mình, ta cần phải yêu mến Chúa hết lòng để có thể yêu tha nhân bằng tình yêu của Thiên Chúa như Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ khi xưa : Anh em hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em.

Yêu như Thầy Giê-su yêu được gọi là bác ái Kitô giáo. Tình yêu này vượt trên tình yêu nhân loại như Thánh Phaolô đã viết cho anh chị em ở Corinto: « “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.”

Tất cả những thực hành của Đức Mến này được đặt vào trong những cấp độ của tình yêu : người  ta không chỉ buộc yêu thương mình nhưng còn buộc phải «  thương người như thể thương thân » nữa. Yêu thương tha nhân không chỉ dừng lại ở những người ruột thịt, những người ta quen biết, những người ta mang ơn, những người ta có bổn phận chăm sóc…mà còn yêu thương những người xa lạ và hơn thế nữa tình yêu này còn được mở rộng đến cả những kẻ bất lương và địch thù của mình. Người ta không chỉ buộc không làm cho người khác điều mà mình không muốn người khác làm cho mình, mà còn buộc phải làm cho người khác điều mà mình muốn người khác làm cho mình nữa. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II mà chúng ta vừa kính nhớ tuần qua là một chứng tá hùng hồn cho chúng ta thấy nét đẹp của tình yêu kitô giáo khi ngài đã không nuôi thù hận nhưng quảng đại tha thứ vô điều kiện cho địch thù của mình. Bằng chứng là ngài đã đến nhà tù thăm, chúc lành và tha thứ cho anh Ali Agca, người đã bắn 3 phát đạn để ám sát ngài tại Roma vào năm 1981.

Lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc nhớ mỗi người chúng ta về sứ mạng và ơn gọi của mỗi kitô hữu là Yêu thương. Mến Chúa và yêu người là hai thực hành cốt lõi của Tình yêu kitô giáo này. Yêu Thiên Chúa chắc chắn dẫn đến yêu tha nhân. Tình yêu tha nhân cần đặt nền trên lòng yêu mến Thiên Chúa. Người tín hữu chúng ta tới nhà thờ vì lòng yêu mến Chúa thì sẽ tỏ bày lòng mến này với tha nhân trong cuộc sống ngoài đời. Nếu ngoài cuộc đời, ta gặp Chúa nơi anh chị em, thì trong nhà thờ, ta gặp anh chị em nơi Chúa. Thánh Gioan đã nói: Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy (1Ga 4,20). Do đó, “ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương anh em mình” (Ga 4,21).

Chính vì lẽ đó, để kết luận bài chia sẻ hôm nay, xin quý ông bà và anh chị em cùng với tôi cất lên tâm tình của thánh Phanxicô At-xi qua lời Kinh Hòa Bình để cùng quyết tâm thực hành giới luật yêu thương mà Thiên Chúa muốn chúng ta trao tặng cho anh chị em xung quanh:  

    Lạy Chúa từ nhân,

    Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

    Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa

    Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,

    Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục

    Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,

    Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.

    Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,

    Ðể con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.Amen.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *