gioiluatyeuthuong

Mến Chúa yêu người

gioiluatyeuthuong

Tin mừng thứ Sáu sau Chúa nhật XX thường niên

Mt 22, 34-40

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất.

Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.

Suy niệm

Hôm nay người ta thử thách Chúa Giê-su và đặt Ngài vào một cuộc chất vấn để xem Ngài có trình bày điều gì mới mẻ hay không. Và thật ngạc nhiên! Điều mà Chúa Giê-su nói là sự canh tân nhưng không phải là mới mẻ. Trong tư cách là Con Thiên Chúa, điều mà Ngài làm, đó là nâng Lề Luật và các ngôn sứ lên một chân trời mới: Con Thiên Chúa.

Thiên Chúa không phải là vị thần mà chúng ta tạo ra. Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta thấy Chúa như là một người cha, nài xin tình yêu của những đứa con và đòi buộc chúng ta phải yêu thương nhau như anh em.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *