baigiangtrenui

Môn đệ không trọng hơn Thầy

baigiangtrenui

Tin mừng thứ Sau sau Chúa nhật XIV thường niên

Mt 10, 16-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.

“Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel cho đến khi Con Người đến”.

Suy niệm

Hôm nay, Thiên Chúa dự báo cho chúng ta rằng con đường của các tông đồ không phải là “một con đường trải hoa hồng”. Mẫu gương và lời nói của các tông đồ đánh thức mọi lương tâm. Những kẻ “nhu nhược” và “táo tợn” có xu hướng chạy trốn và chối bỏ. Các tâm hồn đơn sơ biết lắng nghe và có lòng biết ơn. Ngược lại những kẻ khác lại nổi lên chống lại vị tông đồ.

Nếu Chúa Giê-su chịu đựng điều đó, chẳng phải là điều đó cũng xảy đến với chúng ta chăng? Cũng vậy, chúng ta hãy thận trọng, để mà tránh né những xung đột; đơn giản để giập tắt những bất hòa. Trong mọi hoàn cảnh, “ anh em hãy thanh thản và bình an” vì Chúa Giê-su không ở xa đâu.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *