pieta

Một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn Bà

pieta

Tin mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Ga. 19, 25-27

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông Cơ-lô-pát, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà”. Rồi Người lại nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”. Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình.

Suy niệm

Tin mừng cho thấy hôm nay 40 sau khi Chúa Giê-su giáng sinh, Mẹ Maria và Thánh Giuse đem hài nhi lên Đền Thờ để hiến dâng cho Chúa theo luật dạy. Ngày hôm qua, bài Tin mừng cho thấy Chúa Giê-su loan báo cho ông Nicôđêmô rằng Con Người phải được giương lên cao. Hôm nay, Mẹ Maria được mạc khải thêm về chủ đề “ giương lên cao” này: đó là con đường đau khổ, mà Mẹ cũng sẽ phải trải qua (một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Mẹ).

Những dự định của tâm hồn bạn là thế nào? Mẹ Maria có thể tin cậy nơi bạn không?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *