Jesus

Một tình yêu mới

Jesus

Tin mừng thứ Bẩy sau Chúa nhật V phục sinh

Ga 15, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con.

Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ.

Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Đấng đã sai Thầy”.

Suy niệm

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su lưu ý những khó khăn để theo Ngài. Ngài đòi chúng ta phải có một trái tim biết yêu thương, có nghĩa là một tình yêu như Chúa yêu chúng ta: tình yêu đòi hỏi sự tôn trọng tràn đầy dành cho tất cả mọi người, ở bất cứ nơi đâu và không loại trừ một ai.

Khi đưa ra những đòi buộc của tình yêu mới này, Chúa Giê-su đã phải chịu những sự chống đối của nhiều người không nhận biết Ngài.

Vậy một “tình yêu thực tiễn” có thực sự tồn tại không? Những ai hướng tới một đời sống “yên tĩnh”, thì chỉ thực hiện điều làm họ vui lòng, chứ không có thể chịu được thứ tình yêu chân thực và đòi buộc này. Đôi khi chúng ta sẽ phải chịu đựng sự coi thường của những “kẻ lười nhác” đó.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *