chuachien

Mục tử nhân lành

chuachien

Tin mừng thứ Ba sau Chúa nhật XIX thường niên

Mt 18, 1-5. 10. 12-14

Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.

“Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Đấng ngự trên trời.

“Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”.

Suy niệm

Hôm nay, chúng ta tưởng tượng về một con chiên nhỏ non nớt, được gọi tên là Bel. Nó thường ẩn núp để nghe tiếng của mục tử, ông đã gọi tên nó: Bel, Bel! Một ngày Bel bị lạc mất. Vị mục tử tìm kiếm nó với tất cả sự lo lắng. Và cuối cùng thì ông đã tìm thấy nó ở bên cạnh vách đá cạnh bụi gai. Bel, con làm gì ở đây? Ông hỏi nó và nói với nó: Hãy đến đây! Mình nó đầy vết xước, khi huýt sáo, vị mục tử đã đến với Bel với tất cả niềm vui mừng.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là mục tử con. Xin đừng để con lìa xa Chúa bao giờ.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *