Ducme

Này là Mẹ Con

Ducme

Tin mừng thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Ga 19, 25-27

Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có mẹ Người, cùng với chị mẹ Người là bà Maria, vợ ông Clêôpas và Maria Mađalêna.

Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu nói với mẹ rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”. Và từ giờ đó môn đệ đã đón bà về nhà mình.

Suy niệm

Hôm nay, chúng ta kính nhớ Đức Maria là Mẹ Hội Thánh. Trong ý nghĩa này, chúng ta hiểu thêm về tình mẫu tử thiêng liêng của Mẹ khi nối kết với Giáo Hội, mà tự thân Giáo Hội là Mẹ của dân Chúa bởi vì “ ta chỉ có thể thấy Chúa là Cha nếu ta không có Giáo Hội là Mẹ” (Thánh Syprianô). Đức Maria là Mẹ của Con Thiên Chúa nhưng cũng là Mẹ của những ai yêu mến Con của Mẹ và những người con yêu dấu của Con Mẹ có liên hệ tới lời trăng trối của Chúa Giê-su: “ Này Bà, đây là con Bà”.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *