Talent

Nén bạc Chúa trao

Talent

Tin mừng Chúa nhật XXXIII thường niên A

Mt 25, 14-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra đi. “Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Người lãnh hai nén cũng đi làm lợi được hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình.

“Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy trở về và đòi họ tính sổ.

Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc; đây tôi đã làm lợi được hai nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

“Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: “Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt nơi không gieo và thu nơi ông không phát: nên tôi khiếp sợ (mà) đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại cho ông”. Ông chủ trả lời người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, người đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra người phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

Suy niệm

Dụ ngôn những nén bạc là một sự ngợi ca tự do của con người. Những nén bạc này biểu tượng cho những phẩm chất cá nhân mỗi chúng ta nhận được và là những trách nhiệm đã được trao phó cho mỗi chúng ta: như gia đình, bà con lối xóm, những người cùng chung sống, cũng như thế giới và môi trường sống xung quanh chúng ta.

Thiên Chúa tin tưởng và trao phó cho chúng ta những nén bạc. Ngài mong mỗi người hãy biết sử dụng những khả năng đã nhận được để làm điều tốt lành cho bản thân mình. Ước mong của Chúa là mỗi người trở nên người kiến tạo, chứ không ù lì trong sự lười biếng và bị động, tức là biết làm những điều hay điều tốt cho mọi người xung quanh. Chúa Giê-su nói với chúng ta hôm nay: “ đây là những ân ban, những nén bạc, những người mà ta trao phó cho các con. Các con hãy đi và mang lại nhiều hoa trái”.

Có một vị tông đồ truyền giáo cho những người cùi đã viết ý tưởng của mình như sau: “ Tôi đã từng mơ thấy có một người đến trước tòa Chúa trong ngày phán xét và thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con đã vâng theo lề luật Chúa, con đã không làm điều gì xấu, điều bất lương và điều đáng nguyền rủa. Đôi tay con hoàn toàn trong sạch…” “ Và Chúa đã đáp lại: quả đúng là thế, nhưng Ta thấy đôi tay con hoàn toàn trống rỗng; con đã chẳng dám mạo hiểm, dấn thân làm việc để có thể trổ sinh bông trái”. Vâng, kính thưa… trong dụ ngôn nén bạc, Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng sẽ không thực sự là đạo ki-tô giáo nếu không có cam kết và không có dấn thân vào đời.

Trong dụ ngôn, người đầy tớ thứ ba đã không thể đáp lại sự tin tưởng của chủ mình khi ông chủ giao phó cho anh ta một nén bạc. Anh đã khép mình lại và sống trong nỗi sợ hãi. Anh đã bị trừng phạt bởi vì do sợ hãi nên chẳng dám làm gì, do sợ hãi mà tự sai lầm để rồi thất bại trong sự ù lì. Anh đã đem chôn giấu nén bạc và đánh mất cơ hội làm lợi nén bạc dành cho anh.

Một yếu tố quan trọng nữa mà ta thấy trong dụ ngôn này đó là việc phân chia các nén bạc: người năm nén, người ba nén, người hai nén, người một nén…Sự phân chia này không phải là bất công cho bằng khả năng mà người được trao phó có thể làm lợi. Chính vì thế không được so sánh với người khác. Vấn đề không phải là những nén bạc của người khác mà chính nén bạc mà Thiên Chúa đã trao phó cho tôi. “ Như thánh Phaolô nói với chúng ta là có nhiều đặc sủng khác nhau: người thì được ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được ơn hiểu biết để trình bày, người thì có khả năng chữa bệnh….Như là thân thể có nhiều bộ phận nhưng lại kết hợp nên một toàn thể và tất cả chi thể đều quan trọng dù có khác nhau. (1Cr 12, 4 – 12). Vâng, tùy theo khả năng của mỗi người mà Thiên Chúa trao ban những nén bạc cho mỗi người.

Dụ ngôn hôm nay mời gọi chúng ta biết sử dụng tốt bao nhiêu có thể, để làm lợi cho những người xung quanh chúng ta những nén bạc mà chúng ta đã nhận được, không nên để đến cuối đời mình mới nói với Chúa: Đây con trả lại Chúa con tim mà Chúa ban cho con, con đã sử dụng nó rất ít để không làm những điều lỗi lầm. Tài năng mà Chúa trao cho con, con xin trả lại Chúa y nguyên. Nó hầu như mới tinh vì chẳng được sử dụng để phục vụ. Nhưng chúng ta nên nhớ sự xét xử sẽ được dựa trên hoa trái mà chúng ta đã làm trổ sinh hay không như lời Chúa Giê-su nói với các tông đồ: “ Thầy chọn anh em để anh em mang lại hoa trái, và hoa trái anh em tồn tại”.

Trong đời sống, chúng ta cần có sự can đảm để dám dấn thân. Chúa Giê-su đã phản ứng mạnh mẽ với những người Pharisêu khi họ ngăn cản Chúa thực hiện những đổi mới và họ muốn “ dựng lên một hàng rào xung quanh lề luật và những truyền thống do thái” để mà bảo vệ. Ki-tô giáo không phải là một tôn giáo kiểu như là nhà bảo tàng. Chúa lên án những truyền thống tôn giáo bảo thủ, chậm tiến, chậm phát triển và thay đổi theo nhu cầu của thời gian. Chúng ta không được dập tắt Thần Khí, là Gió “muốn thổi đâu thì thổi, để đổi mới bộ mặt trái đất”.

Vào cuối đời, mỗi chúng ta sẽ bị chất vấn: “ có phải là mối trường sống mà Chúa trao phó cho mỗi người chúng ta có tươi đẹp hơn, ấm cúng hơn, hạnh phúc hơn không? Và khi đó nếu môi trường sống đó quả là tươi đẹp hơn, ấm cúng hơn, hạnh phúc hơn thì Chúa Giê-su sẽ nói với mỗi chúng ta rằng: “ Đây là người tôi tớ tốt lành và trung tín. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi.” Amen.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *