luatchua

Nếu Thầy muốn

luatchua

Tin mừng thứ Sáu sau Chúa nhật XII thường niên

Mt 8, 1-4

Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người.

Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”.

Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: “Ta muốn. Anh hãy lành bệnh”.

Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi.

Chúa Giêsu phán bảo anh ta: “Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết”.

 Suy niệm

Hôm nay chúng ta học được một cách thức xin Chúa ban ơn: đó là niềm tin vững mạnh. Không có một lời xin nào đẹp hơn lời xin: “ Nếu Thầy muốn, Thầy có thể làm cho con được sạch”. Và vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta mãnh liệt nên Ngài không có câu trả lời nào khác hơn: “Tôi muốn, anh được sạch”. Nhưng ta cần xin Chúa một điều cách thành tâm, và hơn nữa xin Ngài điều tốt lành.

Hãy xin điều tốt lành, có giá trị, đó không phải là điều dễ dàng. Thường chúng ta xin Chúa điều mà chúng ta thích, nhưng lại không phải là điều tốt nhất. Bạn muốn xin ơn? Hãy xin Chúa điều mà mọi người cần. Đức Mẹ đã làm như thế và đã được thực hiện.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *