giauco

Người giàu có khó vào Nước Trời

giauco

Tin mừng thứ Ba sau Chúa nhật XX thường niên

Mt 19, 23-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”.

Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”.

Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?”

 Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”.

Suy niệm

Hôm nay Chúa Giê-su làm cho cử tọa ngạc nhiên: “ Ai ai sẽ được cứu độ?” Một phương trình nữa cần giải quyết! Người giàu có không xấu, bởi vì Thiên Chúa ban cho chúng ta tài nguyên để làm giàu. Vấn đề là sự giàu có, có nghĩa là người “sống trong sự giàu có”.

Sự giàu có sẽ xẩy ra điều gì? Con tim họ chỉ thấy những vật chất. Còn con người thì sao? Họ lại không nhìn thấy, và nếu họ thấy người khác thì chỉ vì lợi dụng mà thôi. (Họ sẽ đối xử với mọi người như là công cụ để làm giàu)

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *