bailiet

Người Tôi Tớ hiền lành và khiêm tốn

bailiet

Tin mừng thứ Bẩy sau Chúa nhật XV thường niên

Mt 12, 14-21

Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo Người, và ai có bệnh, đều được Người chữa lành. Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã chép rằng:

“Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thần trí ngự trên Người. Người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại. Người không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc Người khiến sự công minh được toàn thắng. Dân ngoại sẽ hy vọng vào danh Người”.

Suy niệm

Hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giê-su khải hoàn thế nào giữa một bầu không khí của sự chối từ. Thái độ của Chúa đáng khâm phục: mặc cho nỗi đau khổ và buồn bực, Chúa vẫn chữa lành bệnh tật cho tất cả những ai đến với Ngài. Biến đổi sự dữ thành sự lành: đó là Sự Cứu Độ. 700 năm trước, ngôn sứ Isaia đã loan báo rằng: “Ngài không kháng nghị, không kêu la, không ai nghe tiếng Ngài trên các quảng trường. Ngài không dập tắt tim đèn còn khói…”

Đến giờ trên Thập giá, chúng ta thấy cũng cùng phản ứng: khi mà một số người đã nguyền rủa không ngừng, thì Chúa Giê-su lại xin tha cho tất cả và đã cứu chữa tên trộm xin Ngài tha thứ.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *