marie

Niềm hy vọng và bình minh ơn cứu độ mọc lên chiếu soi thế giới

marie

Tin mừng lễ Sinh Nhật Đức Mẹ

Mt 1, 1-16. 18-23

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham.

Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít.

Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Roboam; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manasse; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Salathiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, chồng Bà, là người công chính, không muốn tố giác Bà, nên mới định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một Con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng:

“Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Suy niệm

Hôm nay, chúng ta mừng sinh nhật Đức Maria thành Nagiarét: Mẹ sinh ra đầy tràn Ân Sủng. Mẹ không biết cho tới khi sứ thần Gabriel truyền tin cho Mẹ. Mẹ đã cất lên lời kinh nguyện: linh hồn tôi ngợi khen Chúa…Cha mẹ của Mẹ là ông bà Gioan Kim và Anna đã giúp cho mẹ cảm nhận được điều đó từ khi còn thơ bé. Maria lớn lên và trưởng thành. Mẹ muốn hiến dâng trọn vẹn cho Chúa cả tâm hồn và thể xác. Nhưng Mẹ sẽ cần phải kết hôn vì theo truyền thống thì không được có người nữ Do Thái nào mà không có chồng. Giuse đồng ý nhận Mẹ như là vị hôn thê với cam kết giữ mình đồng trinh. Đám cưới của Mẹ sẽ giúp cho Mẹ gìn giữ đời trình khiết cách vẹn tuyền…

Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, làm người bởi vì Ngài sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria vì thế Ngài cũng xuất thân từ dòng dõi Đa-vít vì Ngài sống với Thánh Giu-su. Nếu mỗi chúng ta đặt vị trí cuộc đời mình như thế….có thể sẽ có biết bao điều mà Thiên Chúa sẽ thực hiện?

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *