foi

Niềm vui không ai lấy mất được

foi

Tin mừng thứ Sau sau Chúa nhật VI phục sinh

Ga 16, 20-23a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui.

Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời.

Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa”.

Suy niệm

Hôm nay, Chúa Giê-su nhắc chúng ta hãy biết cảm nhận sự gần gũi của Ngài và Ngài sẽ đồng hành với chúng ta trong những lúc khó khăn thử thách. Làm điều tốt cần phải có un sự cố gắng. Không có lý tưởng cao cả nào mà không có hy sinh. Nhưng khi mà chúng ta làm xong điều tốt, niềm vui sẽ lớn lao, và chúng ta không còn nhớ tới những vất vả và khó khăn nữa.

Chúa Giê-su Ki-tô yêu cầu chúng ta luôn biết phấn đấu để trở thành tốt lành như Ngài và nếu chúng ta đón nhận sự trợ giúp của Ngài, thì chính Chúa sẽ đưa chúng ta đến sự thánh thiện, vui hưởng Nước Trời, không có gì có thể cất khỏi chúng ta niềm vui được sống với Chúa Giê-su.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *