Macco

Niềm vui loan báo Tin mừng

Macco

Thứ Bẩy 24/04/2020 – Lễ kính thánh Mác-cô

Mc 16, 15 – 20

15 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Suy niệm

Hôm nay chúng ta mừng kính thánh sử Mác-cô và chúng ta đọc những lời cuối cùng của Tin mừng mà Ngài đã viết. Sau khi Chúa Giê-su lên trời, các Tông đồ ra đi rao giảng Tin mừng với nghị lực và can đảm phi thường…Trong cả thế giới, các Ngài loan báo Tin mừng với mọi cố gắng nên các Ngài đã dùng mọi phương tiện có thể: không chỉ là lời nói, mà các Ngài con đặt bút viết về đời sống của Thầy mình. Thánh Mác-cô là một trong 4 vị đã viết Tin mừng này.

Và hôm nay? Vâng…phương tiện mà khi xưa người ta chưa bao giờ thấy, đó là Internet! Nếu thời các Thánh sử mà có Internet, chắc chắn các Ngài sẽ sử dụng để loan báo Tin mừng. Mỗi chúng ta hãy biết sử dụng phương tiện thuận tiện này để rao giảng Tin mừng, nhất là biến cuộc đời mình thành một cuốn sách Tin mừng để ai cũng nhận được niềm vui Tin mừng nhé.

Giáo xứ Chính Tòa – Tin Mừng hôm nay cho gia đình

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *