khotangthienchua

Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình

khotangthienchua

Tin mừng thứ Năm sau Chúa Nhật XVII thường niên

Mt 13, 47-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa: “Có”.

Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình”. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy.

Suy niệm

Hôm nay, Chúa Giê-su bẻ gẫy những tiêu chuẩn. Ai đã nói rằng đức tin và tôn giáo đã bị lỗi thời và đáng buồn. Trong ba thế kỷ, chủ yếu ở tây phương, còn tồn tại một nhóm “thông thái” đã nhại lại những điệp khúc như thế. Và Chúa Giê-su đã nói gì? Ai tìm kiếm Nước Thiên Chúa thì không có thời gian để than phiền: chúng ta sẽ không bao giờ cạn kiệt kho tàng Tin mừng.

Tất cả những ngôn sứ giả sẽ dần dần biến mất. Còn Giáo Hội thì không! Giáo Hội luôn tươi mới! và bạn cũng thế, bạn hãy cố gắng đừng bao giờ mất niềm tin.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *