hatcai

Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình

hatcai

Tin mừng thứ Hai sau Chúa nhật XVII thường niên

Mt 13, 31-35

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó”.

Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: “Nước trời giống như nắm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men”.

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: “Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn: Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian”.

Suy niệm

Hôm nay Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta một đặc tính khác về Nước Trời: đó là sự khiêm tốn, sự kín ẩn. Thực vậy, Chính Chúa đã sinh ra và chịu chết trong sự nhỏ bé. Giáo hội đã được sinh ra từ nhóm nhỏ và luôn biểu lộ trong sự khiêm nhường.

Trải qua thời gian, “ dụ ngôn hạt cải” là một sự thực: Nó vẫn chẳng là gì so với những gì là lớn lao; Tuy nhiên, Chúa Giê-su đang sống và hiện diện khắp nơi.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *