giesu

Ở lại với Chúa

giesu

Tin mừng thứ Tư sau Chúa Nhật V phục sinh

Ga 15, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

“Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

Suy niệm

Hôm nay, trước khi về trời, Chúa Giê-su bảo đảm là Ngài sẽ ở cùng chúng ta. Thiên Chúa có thể làm điều đó: dù ở trên trời, cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, thì đồng thời vẫn ở trần thế này. Ngài thực hiện việc đó qua Tình Yêu của Ngài, là Chúa Thánh Thần, Đấng ở trong tâm hồn chúng ta. Ngài thực hiện điều đó qua việc Hiệp lễ và các Bí tích.

Chúa Giê-su xin chúng ta ở lại trong Ngài. Nhờ đó mà đời sống chúng ta sinh hoa kết trái và an bình: đôi khi với sự dịu ngọt và luôn luôn tràn đầy niềm vui. Thật là tuyệt vời biết bao khi ở trong Chúa và trong anh em.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *