thanhniengiauco

Phải làm gì để có sự sống đời đời

thanhniengiauco

Tin mừng sau Chúa nhật XX thường niên

Mt 19, 16-22

Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?”

Người bảo kẻ ấy rằng: “Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn”. Người ấy hỏi rằng: “Những giới răn nào?” Chúa Giêsu đáp: “Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình”.

Người thanh niên thưa lại rằng: “Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng?

Chúa Giêsu bảo anh: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta”.

Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.

Suy niệm

Hôm nay Tin mừng kể về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và anh thanh niên giàu có. Trong nhiều hoàn cảnh, chàng thanh niên này là chúng ta. Một đàng, chúng ta cảm thấy muốn được hạnh phúc đời đời. Hạnh phúc có được hoàn toàn hay không nếu không có viễn cảnh vĩnh cửu? Nếu hạnh phúc dừng lại sau một vài năm, dường như sau một thời gian, vậy thì…Chính vì lẽ đó mà sự sống đời đời là mối bận tâm đối với chàng thanh niên này.

Đàng khác, chúng ta thật khó khăn khi dằn mình lại. Chúng ta muốn được sống vĩnh cửu, nhưng vẫn muốn gắn bó với những của cải thế gian. Và làm sao giải quyết được “phương trình” này? Chúng ta hãy lắng nghe điều mà Chúa Giê-nói.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *