toma

Phúc cho ai không thấy mà tin

toma

Tin mừng thứ Sáu – Lễ kính Thánh Tôma

Ga 20, 24-29

Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin”.

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Đoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.

Suy niệm

Hôm nay chúng ta nghe câu trả lời của Tôma khi các tông đồ khác nói với Ngài rằng họ đã thấy Chúa Giê-su phục sinh. Thiên Chúa không khen ngợi câu trả lời của Tôma! Hãy đặt tay vào đây…Chúng ta là những người có sự nhậy cảm, nếu chúng ta không chạm vào, chúng ta không tin. Nhưng, đâu là Thiên Chúa mà chúng ta muốn có? Một hài nhi? Hay một linh vật? Trong khi nói về Thiên Chúa: không gì thích đáng hơn là trả lời: Lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa tôi.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *