tammoiphuc

Phúc thay!

tammoiphuc

Tin mừng thứ Hai tuần X thường niên

Mt. 5, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. – Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. – Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. – Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. – Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. – Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ”.

“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy”.

Suy niệm

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giê-su leo lên một đồi nhỏ để rao giảng cho đám đám đông đi theo Ngài. Ngài nói với họ về các mối phúc. Với bản hiến chương nước trời này, Chúa khuyến khích chúng ta sống trong niềm vui, các nhân đức (nghèo khó, thương xót, sự trung thực…). và chịu đựng với sự kiên nhẫn, những khó khăn trong đời sống (những bất công, những đè nén…)

Chúa Giê-su không bao giờ hứa với chúng ta một con đường mà không có mối lo. Nhưng Ngài bảo đảm với chúng ta về sự trợ giúp và phần thưởng của Ngài khi chúng ta cố gắng kiên trì trên đường đời. Vậy chúng ta đừng bao giờ buông xuôi.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *