Phụng vụ trong tuần từ 15 đến 22 tháng 8 năm 2021

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

Từ 15 đến 22 tháng 8 năm 2021

15  08  Tr  CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.

RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Cát Lại, Nam Định, Hướng Nghĩa (Mường Cắt), họ Ngọc Động và họ Tri Thủy chầu Mình Thánh.

  • Tại Nhà thờ Chính Tòa có các Thánh lễ trực tuyến như sau: 7h00, 10h00, 18h00 và 20h00. Thánh lễ đại triều tuyến lúc 10h00 do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự.
  • 15h00: Đức TGM Giuse chủ sự buổi lần hạt Mân Côi trọng thể, truyền hình trực tuyến tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

16  09  X  Thứ Hai Tuần XX Thường Niên.

17  10  X  Thứ Ba Tuần XX Thường Niên.

18  11  X  Thứ Tư Tuần XX Thường Niên.   

19  12  X  Thứ Năm Tuần XX Thường Niên.

20  13  Tr  Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên.

Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

21  14  Tr  Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên.

Thánh Piô X, Giáo hoàng, lễ nhớ.

22  15  X  CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.

Xứ Đại Ơn, Công Xá, Bái Đô và họ Đô Hai chầu Mình Thánh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *