baigiangtrenui

Sám hối và đón nhận

baigiangtrenui

Tin mừng thứ Ba sau Chúa nhật XV thường niên

Mt 11, 20-24

Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Hỡi Côrôzain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.

“Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”.

Suy niệm

Hôm nay, cung giọng mà Chúa Giê-su dùng làm chúng ta sợ hãi. Đức Giê-su K-tô than phiền về sự thiếu niềm tin của người dân các làng mạc này. Và đương nhiên là Chúa Giê-su đã làm nhiều phép lạ ở đó. Không tin vào Thiên Chúa, đây là lầm lỗi duy nhất mà chúng ta không nên bao giờ phạm.

Đức tin không phụ thuộc vào các phép lạ, nhưng là cầu nguyện và tương quan thân mật với Chúa. Các phép lạ không xẩy ra ở thời đại chúng ta. Và chỉ duy nhất những người bạn của Chúa mới thấy.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *