giesusonggio

Sao anh em sợ hãi thế?

giesusonggio

Tin mừng thứ Ba sau Chúa nhật XIII thường niên

Mt 8, 23-27

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?”

Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”

Suy niệm

Hôm nay các Tông đồ trải qua một cơn giông bão trên biển. Chúa Giê-su ở đó với họ, nhưng lại ngủ. Các Tông đồ sợ hãi, đến đánh thức Chúa: chúng con chết mất! Thiên Chúa của trời và biển liền ra lệnh cho gió và biển, biển liền lặng như tờ.

“Tại sao anh em lại sợ hãi thế” ? Câu hỏi luôn hiện thực trong đời sống. Chúa Giê-su “ngủ” trong bí tích Thánh Thể, trong sự thân mật của tâm lòng chúng ta. Chúa Giê-su “ngủ”, nhưng Thiên Chúa thấy tất cả và Ngài ở trong tất cả. Nếu không như vậy thì con thuyền Giáo hội đã biến mất sau những thế kỷ đã qua. 

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *