thanhthan

Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần

thanhthan

Tin mừng thứ Hai sau Chúa nhật VI phục sinh

 Ga 15, 26-16, 4

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu.

Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Đã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con”.

Suy niệm

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói về Chúa Thánh Thần. Chúa Cha và Chúa Con vén mở cho chúng ta thấy Chúa Thánh Thần sau Lễ Lên Trời. Ngài là Ngôi Ba của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta không biết Ngài nhiều bằng Ngôi Cha và Ngôi Con, nhưng như Ngôi Nhất và Ngôi Hai, Ngài là Ngôi Ba Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là Tình Yêu vô tận của Ngôi Cha và Ngôi Con: Một Tình Yêu lớn đến nối trở nên Ngôi vị Thần linh.

Cha và Mẹ yêu nhau…và tình yêu cha mẹ được biểu lộ qua bạn…Chúa Thánh Thần đã được nhiệm xuất tương tự như thế.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *