baigiangtrenui

Sứ mệnh tông đồ

baigiangtrenui

Tin mừng thứ Tư sau Chúa nhật XIV thường niên

Mt 10, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng:

“Các con hãy đi rao giảng rằng “Nước Trời đã gần đến”. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

“Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy”.

Suy niệm

Trong bài Tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ đào sâu sứ mạng của các Tông đồ. Họ cần phải làm gì? “Chữa lành các bệnh tật, làm cho kẻ chết sống lại, làm cho người cùi được sạch và xua trừ ma quỷ”. Điều đó có vẻ khó khăn nhưng đó là sứ mạng mà Chúa Giê-su gửi đến cho tất cả các môn đệ mọi thời đại.

Chúng ta hãy đọc Lời Chúa với chìa khóa của đời sống đạo đức: “hãy chữa lành”: là chúng ta hãy can đảm và nói chuyện với những ai đang chịu đau khổ; “hãy phục sinh”: đó là chúng ta hướng dẫn và đồng hành với ân sủng Thiên Chúa là các Bí tích; “hãy thanh tẩy”: chúng ta hãy rút giải gỡ từ những hoàn cảnh tốt và hương thơm của Đức Ki-tô; “hãy trừ quỷ”: là chúng ta hãy nêu gương tốt và biến đổi để chỉ ra những con đường của chân lý và điều tốt. Cũng như, chúng ta có thể giải phóng khỏi những ràng buộc của ma quỷ.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *