lịch lễ trong tuần

LỊCH LỄ TRONG TUẦN – WEEKDAY MASSES

? Ngày thường – Daily –  05h30 và 18h30

? Thứ Bảy – Saturday – 5h30 và 18h00

? Chúa Nhật – Sunday – 05h00, 07h00, 08h30, 10h00 (en Français), 11h30 (in English)

16h00 (lễ thiếu nhi), 18h00, 20h00 (lễ giới trẻ)