Rước kiệu suy tôn Đức Mẹ Maria tại giáo xứ Chính tòa Hà Nội

Trong tâm tình ngày đầu Tháng Năm – Tháng Đức Mẹ, vào lúc 17h15, ngày 02/5/2021, Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội long trọng tổ chức cuộc rước kiệu suy tôn Đức Maria. Hiện diện trong cuộc rước có cha chính xứ Antôn Nguyễn Văn Thắng chủ sự, cùng với sự tham dự của cha phó Giuse, quý sơ dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, dòng Thánh Phaolô thành Chartres, các hội đoàn trong Giáo xứ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa.

Khởi đầu, cha xứ Antôn đã khai mạc và mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình sốt mến kính dâng lên Đức Maria thông qua cuộc rước kiệu. Ngài cũng kêu gọi mọi người cầu xin Đức Mẹ đoái thương và chuyển cầu cho dịch bệnh Covid-19 sớm chấm dứt. Với những tràng chuỗi Mân Côi trên tay, đoàn rước tiến bước trong lời kinh tiếng hát thật trang nghiêm và sốt sắng. Xen kẽ trong đó, mọi người cũng được lắng nghe những lời suy niệm về các mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Maria.

Quả đúng như lời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết trong Thông điệp Tháng Năm, số 1 như sau: “Tháng Năm là Tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để “bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên đàng. Trong tháng này, các Kitô hữu, cả ở trong thánh đường cũng như nơi tư gia, dâng lên Mẹ từ tấm lòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai tòa rất dồi dào của Đức Mẹ“.

Với lòng sùng kính Đức Maria cách đặc biệt như vậy, nguyện xin Đức Mẹ luôn rủ thương, lắng nghe và chuyển cầu cho đoàn con cái trong giáo xứ Chính Tòa ngày càng đạo đức, thánh thiện trong Năm Hiệp Thông này. Đồng thời, xin Đức Mẹ nâng đỡ mỗi kitô hữu luôn được vững mạnh trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.