Nicodemo

Tái sinh bởi Nước và Thần khí

Nicodemo

Suy niệm thứ Hai sau Chúa nhật II Phục sinh 

Gioan 3, 1-8

Trong tuần này chúng ta suy niệm về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và ông Nicôđêmô về ơn tái sinh. Ông là một thủ lãnh của người Do thái. Điều chú ý ở đây là ông lại đi gặp Chúa Giê-su vào ban đêm, có thể vì là một thủ lãnh nên ông không dám gặp Chúa vào ban ngày vì sợ dị nghị của người Do Thái. Tuy nhiên nói theo ngôn ngữ Tin mừng, thì đó là hành trình đến với và nói với Chúa Giê-su; hành trình từ bóng tới đến ánh sáng.

Trong lời dạy của Chúa Giê-su, chúng ta khám phá được một bài học giáo lý về bí tích Thánh Tẩy , là bí tích được cử hành thường xuyên trong cộng đoàn thời tác giả sách Tin mừng Gioan.

Như trong đêm Vọng Phục Sinh, là đêm mà một phần cử hành trong nghi thức phụng vụ dành cho việc làm phép nước và cử hành Bí tích Thánh tẩy cho anh chị em dự tòng. Thật là ý nghĩa vì trong đêm vọng Phục sinh, là đêm vượt qua từ cõi chết đến cõi sống, có Nghi thức làm phép nước và tuyên hứa lại lời hứa của Bí tích Thánh tẩy, là một trong những điểm quan trọng của đêm cực thánh này.

Trong Nghi thức Thánh tẩy, việc nhấn chìm mình trong nước, hay đổ nước lên đầu là biểu tượng của sự chết, và khi ngoi lên khỏi nước, là biểu tượng của đời sống mới. Mỗi chúng ta được mời gọi chết đi cho tội lỗi và sống cho đời sống mới. Đó là điều mà Chúa Giê-su gọi là “tái sinh”, là “sinh ra từ nước” “ sinh ra từ Thần khí” hay “ sức thổi của Gió”.

Nước và Thần khí là những biểu tượng được Chúa Giê-su dùng. Cả hai diễn tả hành động của Chúa Thánh Thần, Đấng thanh tẩy và ban sự sống, làm cho thỏa cơn khát và ban hơi thở…Nước và Thần Khí đều là một.

Ngược lại, Chúa Giê-su cũng nói tới sự đối nghịch giữa xác thịt và thần khí: “ cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí”. Con người xác thịt sinh ra trong thân phận hư nát. Nhưng con người thần khí thì chết trong hư nát và sinh ra vào lúc lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy, đây là điều diễn tả về việc tái sinh. Để kết luận, chúng ta cùng đọc lại một đoạn thư của thánh Phao lô tông đồ để cùng suy gẫm và hành động trong Mùa Phục Sinh này: “ Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6, 3 – 4).

Xin cho mỗi chúng ta luôn ý thức về ơn tái sinh của Bí tích Thánh tẩy đã lãnh nhận để quyết tâm sống một đời sống mới trong niềm xác tín vào mầu nhiệm phục sinh của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta. Amen.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *