gioantaygia

Tên nó là Gioan

gioantaygia

Thứ Tư – Lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả

Lc 1, 57-66. 80

Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”. Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ.

Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”. Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel.

Suy niệm

Hôm nay chúng ta cử hành lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả. Đây là một lễ ngoại thường! Vậy có gì đặc biệt? Tổng lãnh thiên thần Gabriel đã nới với Tư tế Dacaria – cha của Gioan rằng “ đức trẻ sẽ đầy tràn Thánh thần ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ”. Thực vậy, Thánh Gioan ngay từ khi còn ở trong lòng mẹ đã nhảy mừng sung sướng khi Đức Trinh Nữ Maria đến thăm lúc Mẹ đang mang thai Đấng Cứu Thế tại nhà của bà Êlisabét. Lúc đó Ngài chưa sinh ra mà đã nhảy mừng sung sướng trước Chúa Giê-su.

Còn bạn? Có phải bạn nhảy mừng khi nghe nói về Chúa Giê-su hay về Mẹ Maria?

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *