Thanthan

Thần Chân Lý dạy biết sự thật

Thanthan

Tin mừng thứ Tư sau Chúa nhật VI Phục sinh

Ga 16, 12-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được.

Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con.

Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Suy niệm

Ngày lễ Chúa lên trời đã đến gần. Sau khi phục sinh, Thầy Giê-su đã nhiều lần hiện ra gặp gỡ các Tông Đồ. Ngài đã giải thích Kinh Thánh và chuẩn bị họ cho việc thành lập Giáo Hội. Nhưng các môn đệ lại phải học nhiều điều: Họ không thể tiếp thu mọi thứ lúc này…

Tình trạng của các Tông đồ cũng là của tôi bây giờ: Tôi cần thời gian để lĩnh hội sự phong nhiêu của niềm tin ki-tô giáo. Làm thế nào để vượt qua giới hạn này? Thánh Thần chân lý đồng hành với tôi. Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến, lấp đầy tâm hồn con.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *