saint nathanael

Thầy là Con Thiên Chúa

saint nathanael

Tin mừng lễ kính Thánh Batôlômêô Tông đồ

Ga 1, 45-51

Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?” Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”.

Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: “Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanael đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

Suy niệm

Hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Batôlômêô, một trong nhóm 12 tông đồ. Thật có những điều làm cho ngạc nhiên. Ông Nathanael đã đặt mình ở trong đáy giếng khi nói sai về Nagiarét, ngôi làng của Đức Maria. Nhưng Chúa Giê-su đã đón tiếp ông với sự đánh giá cao nhất: “Đây đích thật là một người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Một lời ca ngợi cho thấy lòng tốt của Thiên Chúa. Nathanen không biết Chúa Giê-su; ông cũng không biết Chúa sinh ra ở đâu. Ngược lại, Chúa Giê-su lại biết rõ Nathanen, Ngài biết ông toàn diện.

Thật là một lời khuyên chân thành mà Philiphê trao gửi cho Natthanaen: “ hãy đến mà xem”…Nathanaen đi đến, thấy và bỏ tất cả: Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chua, Thầy là Vua Israen. Ông đến với Chúa, với lòng khiêm tốn. Còn bạn, bạn có cần gì hơn nữa mà không đến với Chúa?

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *