Thông báo: Cung nghinh Thánh Thể trong ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô – Chúa nhật 02/06/2024

CHƯƠNG TRÌNH

CUNG NGHINH THÁNH THỂ LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA GIÊ-SU

Chúa nhật, ngày 02/06/2024

Giáo xứ Chính Tòa xin thông báo:

Trong ngày Chúa nhật 02/06/2024 – Lễ kính Mình và Máu Chúa Ki-tô, tại Nhà thờ Chính Tòa có thánh lễ đại triều lúc 16h00 do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự. Sau lễ Đức TGM Giuse sẽ chủ sự buổi rước suy tôn Thánh Thể qua các địa điểm: Nhà thờ Chính Tòa, Tòa Tổng Giám Mục và Dòng Mến Thánh Giá. Giáo xứ kính mời quý Dòng Tu, quý Hội đoàn và Cộng đoàn tới tham dự Thánh lễ buổi rước Thánh Thể để loan truyền công khai rằng : Hy tế của Chúa Ki-tô là cho ơn cứu độ toàn thế giới (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II, năm 2004).

– Tại Nhà thờ Chính Tòa vẫn có các Thánh lễ như Chúa nhật, ngoại trừ không có Thánh lễ lúc 18h00.