nuoctroi

Tìm kiếm Nước Thiên Chúa

nuoctroi

Tin mừng thứ Sáu sau Chúa nhật XVIII thường niên

Mt 16, 24-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?

“Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người”.

Suy niệm

Hôm nay Chúa Giê-su nói với chúng ta về sự sống đời này và đời sau. Và sự sống đời này chỉ có ý nghĩa nếu đưa tới sự sống đời sau trong sự vĩnh cửu. Đó chính là ý muốn thực sự hữu ích cho thời đại chúng ta, khi mà người ta có thể mất trí vì lối sống thế gian. Vấn đề của lối sống thế gian chính là nó đi và nó đến…. và người ta chạy theo lối sống phù phiếm này và không biết đến đời sống bản thân mình.

Chúng ta cũng hãy lên đường. Nhưng nếu chúng ta sống theo lối sống thế gian….điều đó sẽ gây phiền muộn cho việc đối diện với sự sống đời đời mà không có “lý lịch” của chính mình.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *