Tinh thần mới

Trong bài Tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giê-su nhắc lại luật xưa đã được ban cho dân Do thái. Đó là những quy định tối thiểu cho đời sống xã hội: như không được giết người, không được trộm cắp, không được lừa dối…Đối với Chúa Giê-su, không có việc loại bỏ những đòi buộc này; ngược lại, ngài con mời gọi các môn đệ và mỗi chúng ta tiến xa hơn trong sự hoàn thiện. Như trong một gia đình, việc thực hành chu đáo một quy định trong gia đình chưa đủ để làm cho gia đình đó hạnh phúc, mà để hạnh phúc thật sự thì gia đình đó cần phải mở ra sống tình liên đới, hiếu khách, chia sẻ với người khác và nhất là sống tình yêu thương.

Để giúp cho mọi người hiểu rõ hơn, Chúa Giê-su đi thẳng vào cái cụ thể của đời sống con người, khi ngài nói: “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng.” Thực vậy, Chúa Giê-su cho thấy rõ lời nói có thể giết chết người ta: những lời nguyền rủa, quấy rối, những phân biệt đối xử là một thứ thuốc độc sẽ gây ra những thiệt hại trầm trọng. Những lời nói xấu nói hành có thể làm mất danh thơm tiếng tốt của người khác.

Hôm nay, Chúa Giê-su đề nghị hãy hoàn thiện bằng tình yêu. Nếu chúng ta chối bỏ không làm hòa với người hàng xóm thì chúng ta không thể nói là chúng yêu mến Chúa được. Trước khi dâng của lễ trên bàn thờ, mỗi chúng ta được mời gọi hãy biết làm hòa với người đó.

Điều mà Chúa Giê-su mong muốn, đó là một đời sống tràn đầy tình thương yêu. Như chính Chúa đã từng kêu mời nhưng ai muốn làm môn đệ Chúa là “hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện”, và Chúa đã sống lời kêu mời đó cho đến cùng. Thực vậy Chúa đã sống yêu thương khi tha thứ cho ông Gia-kêu lùn, Chúa đã không ném đá chị phụ nữ ngoại tình, nhưng Chúa đã cho chị sức mạnh để vươn lên sống phẩm giá làm người; Chúa đã bỏ qua lỗi lầm của Phê-rô khi ông chối Chúa ba lần. Có rất nhiều dụ ngôn mà Chúa Giê-su kể ra để giúp cho chúng ta thấy được tình yêu đích thật là gì: như dụ ngôn con chiên lạc và dụ ngôn người con hoàng đàng. Các dụ ngôn như thế cho thấy rõ tình yêu đích thật là thế nào. Tình yêu này cần được phản ảnh trong đời sống của mỗi chúng ta.

Yêu thương đó chính là con đường hoàn cải mà Chúa Giê-su đề ra cho chúng ta. Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói rằng ta không nên ca tụng Thiên Chúa bằng chính những ngôn ngữ mà ta dùng để nguyền rủa anh em mình. Điều đó không phù hợp chút nào. Sống hòa hợp yêu thương mới làm cho đời mình trở thành lời ca tụng Thiên Chúa tuyệt vời nhất..

Khi đọc Tin mừng hôm nay, ai trong chúng ta cũng thấy mình hơn kém là tội nhân. Để được vào Nước Chúa, cần có một con tim trong sạch. Ta không thể đạt tới sự hoàn toàn trong sạch chỉ bằng những phương tiện nhân loại, nhưng với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể. Vậy cần phải mở lòng mình ra với Chúa bằng những lời cầu nguyện liên lỉ, bằng một tình yêu thương chân thành, bằng việc đón nhận bí tích hòa giải và tham dự Thánh lễ. Nếu mỗi chúng ta cam kết bước đi trên con đường hoán cải, Chúa sẽ thanh tẩy chúng ta nên trong sạch, khi đó chúng ta sẽ trở nên trong sạch và được thấy Chúa. Và Chúa sẽ ở trong chúng ta và chúng ta sẽ được ở trong Ngài. Amen.